Author: Maja Velimirović

Јавни позив за реализацију помоћи за стварање и побољшањe услова становања породица избеглица, кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

Помоћ намењена породица избеглица за куповину сеоске куће са окућницом и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу ( мали грант) може бити додељена породица избеглица која живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал и други материјал све како би побољшали услове становања.

Опширније ..

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Помоћ намењена интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом може бити додељена интерно расељеним лицима док су у расељеништву а живе на територији општине Ћуприја, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом и додатна помоћ намењена за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, све како би побољшали услове становања.

Опширније ..

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину на територији општине Ћуприја

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-25/2019-04
Дана: 28.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој ЈН.БР 404-5-25/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-24/2019-04
Дана: 26.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама: Партија 1- Прикључење производног погона на к.п нр. 4940 КО Ћуприја град Партија 2 – Реконструкција водоводне мреже на објекту кп.бр. 4940 КО Ћуприја

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговорa

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-23/2019-04
Дана: 25.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“ ЈН.БР 404-5-23/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта

Савет за безбедност саобраћаја Општине Ћуприја на седници одржаној дана 25.11.2019. године донео је Предлог одлуке о избору породица за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћуприја за 2019. годину.
На ову одлуку незадовољне странке могу уложити приговор Општинском већу, у року од 5 дана.

Предлог Одлуке

 

Јавна набавка мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-22/2019-04
Дана: 20.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама ЈН бр. 404-5-22/2019-04.
Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404- 8-10/2019-04
Дана: 18.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докуметнација