Годишњи план инспекцијског надзора за 2018.годину, инспектор за заштиту животне средине