Lokalni akcioni plan zapošljavanja u opštini Ćuprija za 2019.godinu