Илија Пауновић

Заменик председника oпштине Ћуприја

Рођен 1980. године у Ћуприји.
Гимназију у Ћуприји завршио 1999. године.
Машински факултет у Kрагујевцу завршио 2005. године, на смеру Машинске конструкције и механизација. На свакој години студија награђиван као један од најбољих студената у генерацији.
Стипендиста Републике Србије на последипломским студијама за магистра техничких наука.
Радио је од 2006. године до 2008. као дипломирани машински инжењер у фабрици МИП Процесна опрема у Ћуприји. Од 2008. године до 2012. обављао функцију техничког директора у Дирекцији за изградњу у Ћуприји.
За заменика председника општине Ћуприја изабран 2013.