Програми подршке привредницима

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ

1.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ- РАС

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-internacionalizaciji-msp-kroz-individualno-ucesce-na-medunarodnim-sajmovima-u-inostranstvu

2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ- РАС

(Јавни позив је отворен 10. априла, 2019. године до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2019. године.)

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije-1
3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА МУЛТИНАЦИОНАЛНИХ КОМПАНИЈА – РАС

(Јавни позив за учешће у Програму је расписан 13. маја 2019. године и трајаће 30 дана са могућношћу поновног отварања уколико целокупни износ бесповратних средстава не буде утрошен)

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija
4.

ПОДРШКА У ИЗВОЗУ

http://www.pks.rs/Podrskauizvozu.aspx?id=1839
5. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА – РАС
http://ras.gov.rs/aktuelno/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-privlacenje-direktnih-investicija
6. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

(Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019.)

http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/javni-poziv-za-program-ranog-razvoja
7. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ – МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РС

(Јавни позив је отворен дој се средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019.)

https://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2019-godini/
8. ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima