Бесповратна средства за куповину сеоских кућа

Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућицом, за које је из буџета Републике Србије издвојено 500 милиона динара.

На конкурс могу да се јаве држављани Србије, са пребивалиштем на територији земље, млађи од 45 година и без некретнине у власништву, а држава ће финансирати куповину сеоских кућа са окућницом у вредности до највише 1,2 милиона динара по објекту.

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, најкасније до 1. новембра ове године, а бесповратна средства ће се додељивати, како је истакнуто, по редоследу поднетих пријава.

У прилозима се налазе Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, интегрални текст конкурса, потребне пријаве и остала документација.

Програм доделе

Јавни конкурс

Прилог 1 – изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца

Образац пријаве