Извештај о извршењу буџета општине Ћуприја за период 01.01.-30.09.2022. године