Партиципативно буџетирање

Партиципативно буџетирање подразумева укључивање грађана, привреде, организација цивилног друштва и осталих заинтересованих у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава. Овим процесом грађани остварују своје право на одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од базичних принципа добре демократске праксе и одговорног управљања локалном заједницом, што представља темељ одрживог развоја.
Партиципативним буџетирањем повећава се транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње. Овим процесом оснажује се иницијатива грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над буџетским средствима и доприноси се повећању степена поверења између грађана и власти. Партиципативно буџетирање подразумева већу одговорност носиоца власти као и службеника у органима локалне самоуправе, јача се демократска култура и друштвена структура у оквиру локалне заједнице.

Анкета
Резултати анкете
Грађански водич кроз буџет
Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021. годину