ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Прва тачка 13. заседања општинске владе била је посвећена организацији јавног градског и приградског превоза на територији општине. Како ускоро истиче уговор са актуелним концесионаром покренута је иницијатива расписивања новог јавног позива о концесији. Настављено је одлукама везанима за активност градског штаба за ванредне ситуације. Прихваћен је извештај о раду за претходну и усвојен плана рада „штаба“ за ову годину.

Вести

Конкурси