Услуге

Заштита података о личности

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Општинској управи Општине Ћуприја је Лидија Милутиновић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи на неодређено време, распоређен на радно место Шеф одсека Услужни центар
ул. 13.октобра 7,  Ћуприја
електронска пошта: lidija.milutinovic@cuprija.rs
контакт телефон: 035/81-50-931

Од сада могућа пријава деце у Вртић електронски

Грађани општине Ћуприја од сада на потпуно електронски и бесплатан начин могу да пријаве децу за упис у предшколску установу „Дечја радост“.
Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе. Родитељ више не мора да одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа.
Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се аутоматски прибављају.

Упутство за родитеље

Упутство о начину приступа ка обједињеној процедури и увида у статус конкретног захтева

 

Поштовани подносиоци захтева,

Статус Вашег предмета увек можете проверити на сајту Система за електронско подношење пријава, у одељку “Објаве“, где се у падајућем менију одабере опција „Централна евиденција обједињених процедура“, у којој је потребно унети податке предмета и у сваком тренутку можете бити у току који је статус Вашег захтева.

Уколико желите, можете се и регистровати на сајту Централне евиденције обједињених процедура: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. За креирање корисничког налога потребно је да унесете тачне личне податке. Након креирања корисничког налога, путем електронске поште добићете инструкције за пријављивање.

Када се први пут пријавите на систем Агенције за привредне регистре, користећи новокреирани кориснички профил, моћи ћете да користите електронске услуге које нуди Агенција, за које није потребна посебна дозвола, као и да затражите приступ електронским услугама за које је потребна посебна дозвола.

Значи, за добијање приступа електронским услугама за које је потребна посебна дозвола, уз захтев за приступ морате да приложите и Ваш квалификовани дигитални сертификат, односно електронски потпис који можете бесплатно прибавити од МУП-а Србије.
За све додатне информације или могуће нејасноће, можете се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине.

Обавештење о начину добијања информација о важећој планској документацији (ПУП/ГУП) општине Ћуприја

Увид у планску документацију за територију општине Ћуприја могуће је извршити непосредним преузимањем планске документације са web странице општине Ћуприја директно на: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Поред тога, све информације везане за планску документацију могуће је добити у Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 08.00-15.00 часова, или позивом на телефон 035/8475-729 и 035/8470-568.

Водич за пореске обвезнике

Поштовани обвезници,
У циљу боље сарадње између вас и Одељења локалне пореске администрације, одлучили смо да вам кроз Водич за пореске обвезнике пружимо информације које се односе на вашу обавезу плаћања пореза на имовину.
(више…)

Партиципативно буџетирање

Партиципативно буџетирање подразумева укључивање грађана, привреде, организација цивилног друштва и осталих заинтересованих у процес доношења одлука о трошењу буџетских средстава. Овим процесом грађани остварују своје право на одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе. Укључивање јавности у рад локалне самоуправе један је од базичних принципа добре демократске праксе и одговорног управљања локалном заједницом, што представља темељ одрживог развоја.
Партиципативним буџетирањем повећава се транспарентност јавне администрације и ефикасност јавне потрошње. Овим процесом оснажује се иницијатива грађана у процесу доношења одлука, расподели и надзору над буџетским средствима и доприноси се повећању степена поверења између грађана и власти. Партиципативно буџетирање подразумева већу одговорност носиоца власти као и службеника у органима локалне самоуправе, јача се демократска култура и друштвена структура у оквиру локалне заједнице.

Анкета
Резултати анкете
Грађански водич кроз буџет
Акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину општине Ћуприја за период 2018-2021. годину

Регистар стамбених заједница

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) позивају се управници или друга лица овлашћена одлуком скупштине стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине општине Ћуприја.

Опширније ..