Одлука о завршном рачуну буџета општине Ћуприја за 2021. годину