Упит стања и електронско подношење пријава – ЈИС

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије је од 1. јануара 2019. године успоставила портал Јединственог информационог система локалне пореске администрације преко кога функционише сервис за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА (ППИ-1 и ППИ-2) а може се извршити и УПИТ СТАЊА за све обавезе по основу изворних јавних прихода која администрира локална пореска администрација на територији Републике Србије (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнаде).