Јавне расправе

Позив за јавну расправу

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој
Одсек за локални економски развој
Број: сл/24-06
01.04.2024.год.
Улица: 13. октобра број 7
Ћ у п р и ј а

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

– Предмет јавне расправе је Нацрт Програма запошљавања са Акционим планом за период од 2024.до2026.године.
Програм јавне расправе је следећи:
– Јавна расправа ће трајати од 01.04.2024. до 22.04.2024. године. Јавна презентација Нацрт Програма запошљавања са Акционим планом за период од 2024. до 2026. године за сва заинтересована лица биће одржавна свакога дана у периоду трајања јавне расправе, у просторијама Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја, где ће бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Програма запошљавања са Акционим планом за период од 2024. до 2026. године. Кутија у коју ће сви заинтерсовани грађани моћи да доставe своје предлоге и сугестије биће постављена у згради Општинске управе општине Ћуприја.- Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику и на адресу: Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
Дана 18.04.2024. године са почетком у 10 часова на Јавној расправи, у сали за састанке општине Ћуприја биће присутни и преставници Националне службе запошљавања, филијала Јагодина, испостава Ћуприја и представници Туристичке организације општине Ћуприја тако да грађани и правна лица са територије општине Ћуприја могу да присуствују састанку и да дају своје коментаре.
Јавну расправу организује Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја.Заинересована правна и физичка лица могу да достављају своје предлоге до 19.04.2024. године .Након завршетка јавне расправе Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општие Ћуприја ће објавити извештај о јавној расправи

ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

На основу члана Одлуке о јавним расправама (Службени гласник општине Ћуприја, бр 33/2022), члана 98. Статута општине Ћуприја (Службени гласник општине Ћуприја, бр 30/2019), Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Програм јавне расправе је следећи:
– Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја
– Јавна расправа ће трајати од 30.11.2023. до 15.12.2023. године. Јавна презентација Нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја, за сва заинтересована лица биће одржавна свакога дана у периоду трајања јавне расправе, у просторијама Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја, где ће бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Ћуприја. Кутија у коју ће сви заинтерсовани грађани моћи да доставитие своје предлоге, сугестије и мишљења за измену нацрта одлуке биће постављена у згради Општинске управе општине Ћуприја.
– Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику и на адресу: Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
– Јавну расправу организује Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја. Након завршетка јавне расправе Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општие Ћуприја ће објавити извештај о јавној расправи

Нацрт Одлуке
Јавни позив

Начелник одељења
Владимир Ђорђевић, дипл.ек.

Јавна расправа

На основу члана 10, 11 и 12. Одлуке о јавним расправама (Службени гласник општине Ћуприја, бр 33/2022), члана 98. Статута општине Ћуприја (Службени гласник општине Ћуприја, бр 30/2019), Одељење за финансије општинске управе општине Ћуприја, оглашава:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ
Програм јавне расправе је следећи:
– Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2024. годину
– Јавна расправа ће трајати од 27.10.2023. до 27.11.2023. године. Одељење за финансије општинске управе општине Ћуприја обавештава сва заинтересована лица да ће јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2024.годину бити продужена и трајаће до 15.12.2023. године. Јавна презентација Нацрта Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2024.годину, за сва заинтересована лица биће одржавна свакога дана у периоду трајања јавне расправе, у просторијама Одељења за финансије Општинске управе општине Ћуприја, где Ће бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2024. годину. Кутија у коју ће сви заинтерсовани грађани моћи да доставитие своје предлоге пројеката као и предлоге, сугестије и мишљења за измену нацрта одлуке на прописаним обрасцима, биће постављена у згради Општинске управе општине Ћуприја.
– Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику и на адресу: Општинска управа, Одељење за финансије, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
– Јавну расправу организује Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја

Листа циљева и индикатора
Нацрт Одлуке о буџету за 2024.годину

ОБРАЗАЦ за предлоге, сугестије и мишљења о изменама нацрта одлуке о буџету за 2024. годину
ЈАВНИ ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕДЛОЗИ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Jaвна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 20.10.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја и на маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Lista ciljeva i indikatora – rebalans 4 Budzet 2023 – izmena 4

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА

На основу члана Одлуке о јавним расправама (Службени гласник општине Ћуприја, бр 33/2022), члана 98. Статута општине Ћуприја (Службени гласник општине Ћуприја, бр 30/2019), Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА

Програм јавне расправе је следећи:
Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
Јавна расправа ће трајати од 13.10.2023. до 27.10.2023. године.
Јавна презентација Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја за сва заинтересована лица одржаваће се сваког дана у периоду трајања јавне расправе, у просторијама Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја, где ће бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја.
Кутија у коју ће сви заинтерсовани грађани моћи да доставе своје предлоге, сугестије и мишљења за измену нацрта одлуке биће постављена у згради Општинске управе општине Ћуприја.
Грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику и на адресу: Општинска управа, Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
Јавну расправу организује Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја. Након завршетка јавне расправе Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој Општинске управе општине Ћуприја ће објавити извештај о јавној расправи.

Начелник одељења
Владимир Ђорђевић, дипл.ек.

Измена Одлуке о локалним комуналним таксама

Извештај о одржаној јавној расправи

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја упућује јавни позив грађанима, привредним друштвима, удружењима, стручној и осталој јавности да се упознају са нацртом Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Ћуприја, да дају своје предлоге и сугестије и учествују у јавној расправи.
Јавна расправа ће трајати од 16.10.2023. до 31.10.2023. године.
Предлози, сугестије и коментари достављају се Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Ћуприја путем електронске поште на адресу: lpa@cuprija.rs или поштом на адресу: Општина Ћуприја, Општинска управа, Одељење локалне пореске администрације са назнаком „За јавну расправу о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Ћуприја ”, Карађорђева 74, 35230 Ћуприја
Одељење локалне пореске администрације, Општинске управе општине Ћуприја размотриће упућене предлоге и сугестије и по окончању јавне расправе, доставиће Општинском већу општине Ћуприја нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Ћуприја.

Јавни позив за учешће у јавној расправи у Нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023-2028.године са акционом планом општине Ћуприја 2023-2026.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Радна група за ревизију
Стамбене стратегије општине Ћуприја
за период од 2019-2024. године
Број: 016-4/2023-01
Датум: 08.08.2023. године

На основу члана 25. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 33/2022) Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019-2024. године, оглашава:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА ПЕРИОД 2023–2028. ГОДИНЕ
СА
АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2023-2026.

Програм јавне расправе је следећи:

Предмет јавне расправе је Нацрт Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026. – Јавна расправа ће трајати од 14.08.2023. године до 31.08.2023. године
Јавна презентација Нацрта Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. Године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026. биће одржана дана 15.08.2023. године са почетком у 10 часова у сали за састанке Општинске управе општине Ћуприја, где ће заинтересованој јавности бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026., као и кутија у коју ће доставити своје предлоге и сугестије на прописаном обрасцу.
Учесници у јавној расправи могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа, Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, ул. 13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
Јавну расправу организује Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, а Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Стратегије, у садржају наведеном на обрасцу.
По окончању поступка јавне расправе Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Владимир Ђорђевић, координатор радне групе

Образац за примедбе
Јавни позив
Нацрт Стратгегије
Нацрт Акционог плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
OПШТИНСКА УПРАВА
Радна група за израду нацрта
Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању
и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја
Број: 350-297/2023-01-2
Датум: 21.07.2023. године

На основу члана 25. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Ћуприја“, бр 33/2022) Радна група за израду нацрта Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја

Програм јавне расправе је следећи:
Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја– Јавна расправа ће трајати од 25.07.2023. године до 10.08.2023. године
Јавна презентација Нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја биће одржана дана 25.07.2023. године са почетком у 10 часова у сали за састанке Општинске управе оопштине Ћуприја, где ће заинтересованој јавности бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, као и кутија у коју ће доставити своје предлоге и сугестије на прописаном обрасцу.
Учесници у јавној расправи могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа, Радна група за израду нацрта Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Јавни позив
Урбане зоне
Образац за примедбе
Одлука о утврђивању зона са крововима и израдом техничке документације

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 20.07.2023 до 09.08.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја и на маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Листа циљева и индикатора
Образложење
Нацрт Одлуке

Извештај о јавној расправи

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 11.05.2023 до 02.06.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја и на маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Нацрт Одлуке
Листа циљева и индикатора