Јавне расправе

Јавни позив за учешће у јавној расправи у Нацрту Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023-2028.године са акционом планом општине Ћуприја 2023-2026.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
Радна група за ревизију
Стамбене стратегије општине Ћуприја
за период од 2019-2024. године
Број: 016-4/2023-01
Датум: 08.08.2023. године

На основу члана 25. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 33/2022) Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019-2024. године, оглашава:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
СТАМБЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА ПЕРИОД 2023–2028. ГОДИНЕ
СА
АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 2023-2026.

Програм јавне расправе је следећи:

Предмет јавне расправе је Нацрт Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026. – Јавна расправа ће трајати од 14.08.2023. године до 31.08.2023. године
Јавна презентација Нацрта Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. Године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026. биће одржана дана 15.08.2023. године са почетком у 10 часова у сали за састанке Општинске управе општине Ћуприја, где ће заинтересованој јавности бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Стамбене стратегије општине Ћуприја за период 2023–2028. године са Акционим планом општине Ћуприја 2023-2026., као и кутија у коју ће доставити своје предлоге и сугестије на прописаном обрасцу.
Учесници у јавној расправи могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа, Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, ул. 13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs
Јавну расправу организује Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, а Примедбе, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Стратегије, у садржају наведеном на обрасцу.
По окончању поступка јавне расправе Радна група за ревизију Стамбене стратегије општине Ћуприја за период од 2019–2024. године, анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Владимир Ђорђевић, координатор радне групе

Образац за примедбе
Јавни позив
Нацрт Стратгегије
Нацрт Акционог плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
OПШТИНСКА УПРАВА
Радна група за израду нацрта
Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању
и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја
Број: 350-297/2023-01-2
Датум: 21.07.2023. године

На основу члана 25. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Ћуприја“, бр 33/2022) Радна група за израду нацрта Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја

Програм јавне расправе је следећи:
Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја– Јавна расправа ће трајати од 25.07.2023. године до 10.08.2023. године
Јавна презентација Нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја биће одржана дана 25.07.2023. године са почетком у 10 часова у сали за састанке Општинске управе оопштине Ћуприја, где ће заинтересованој јавности бити омогућен увид у штампани материјал Нацрта Одлуке о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, као и кутија у коју ће доставити своје предлоге и сугестије на прописаном обрасцу.
Учесници у јавној расправи могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу: Општинска управа, Радна група за израду нацрта Одлукe о утврђивању урбанистичких зона и блокова обавезног текућег и инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, обавезном одржавању спољног изгледа зграда и бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде на територији општине Ћуприја, ул.13.октобра 7, Ћуприја и у електронском облику на е-маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Јавни позив
Урбане зоне
Образац за примедбе
Одлука о утврђивању зона са крововима и израдом техничке документације

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 20.07.2023 до 09.08.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја и на маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Листа циљева и индикатора
Образложење
Нацрт Одлуке

Извештај о јавној расправи

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 11.05.2023 до 02.06.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја и на маил адресу javnerasprave@cuprija.rs

Нацрт Одлуке
Листа циљева и индикатора

Јавна расправа

Одељење за финансије Општинске управе општине Ћуприја обавештава заинтересована лица да је отворена јавна расправа на нацрт Измене Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину . Јавна расправа ће трајати од 08.02.2022. до 23.02.2023.

Упућује се јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи.

Примедбе и сугестије могу се упутити на адресу ул.13.октобар 7, Ћуприја

Lista ciljeva i indikatora 2023 – Rebalans 1 – Nacrt –

Budzet – izmena 1 – Nacrt –

Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја, Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја и Дану општине

ГЛАСАЈ КЛИКОМ НА ЛИНК

Општина Ћуприја обавештава јавност да ће се у периоду од 27. јануара до 27. фебруара 2023. године, спроводити јавна расправа о нацрту Одлуке о употреби имена и амблема општине Ћуприја и Одлуке о изгледу и употреби грба и заставе општине Ћуприја (у даљем тексту: Нацрт).

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Општини Ћуприја на е-mail адресу: javnerasprave@cuprija.rs

Општина Ћуприја позива грађане, државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе уједно изјасне о дану општине Ћуприја. Према важећем Статуту општине Ћуприја дан општине је 13. октобар. Дан Општине утврђује се статутом, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе а како је неопходно донети одлуку о дану позивамо Вас да се изјасните.

 

ОДЛУКА ГРБ И ЗАСТАВА
Одлука о употреби имена и амблема општине Ћуприја

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину и предлоге можете преузети испод:

Извештај о спроведеном процесу јавне расправе

Предлози са јавне расправе о Нацрту одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину

 

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023.годину

Програм јавне расправе је следећи:
– Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину
– Јавна расправа ће трајати од 07.12.2022. године

Опширније ..