Конкурси

Јавни позив за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Ћуприја за 2019.годину

Позивају се родитељи са територије општине Ћуприја, чија су деца рођена од 01.01.2017. године да поднесу пријаву за доделу ауто седишта за путничка возила по јавном позиву који је расписао Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Ћуприја.

Јавни позив и пријавни формулар можете преузети испод.

Јавни позив
Пријавни формулар

Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019.години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, расписало је Конкурс за младе пољопривреднике – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава, за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима.

Опширније ..

Одлукa о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

На основу Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019.годину/инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава од 27.03.2019 године и након спроведене процедуре избора, Општинско веће општине Ћуприја донело је Одлуку о испуњености услова за исплату подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Средства су додељена за набавку нових пчелињих друштава, опреме за пчеларство и набавку опреме за наводњавање за повртарство на отвореном.

Одлука општинског већа о испуњености услова за исплату подстицајних средстава у физицку имовину пољопривредних газдинстава

Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Ћуприја за 2019. годину – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Опширније ..

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019 години

 

Регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; 5) средња школа и 6) научноистраживачка организација у области пољопривреде, која испуњавају опште и посебне услове Јавног позива, који је расписало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, могу остварити право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2019 години.

Јавни позив

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2019. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2019. годину у износу од 660.000,oo динара.

Опширније ..

Оглас за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, на локацијици намењеној за забавне садржаје за децу.

Опширније ..