Конкурси

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп стана у јавној својини Општине Ћуприја

Предмет овог огласа је прикупљање понуда за закуп непокретности у јавној својини општине Ћуприја прикупљањем писаних понуда, и то стан бр. 3, површине 30 m2, у приземљу објекта бр. 1 на к.п.бр. 2610/3 у КО Ћуприја (град), ул. Поморавских хероја бр. 3.

Опширније ..

Бесповратна средства за куповину сеоских кућа

Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућицом, за које је из буџета Републике Србије издвојено 500 милиона динара.

На конкурс могу да се јаве држављани Србије, са пребивалиштем на територији земље, млађи од 45 година и без некретнине у власништву, а држава ће финансирати куповину сеоских кућа са окућницом у вредности до највише 1,2 милиона динара по објекту.

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, најкасније до 1. новембра ове године, а бесповратна средства ће се додељивати, како је истакнуто, по редоследу поднетих пријава.

У прилозима се налазе Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом, интегрални текст конкурса, потребне пријаве и остала документација.

Програм доделе

Јавни конкурс

Прилог 1 – изјава о сагласности странке као посебан прилог обрасца

Образац пријаве

 

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021.години

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале Јагодина Испоставе Ћуприја (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Опширније ..

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021.години

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Јавни радови се организују на подручју општине Ћуприја.

Опширније ..

Oглас o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја, намењеним за продају пољопривредних производа (бостан).

Опширније ..

Јaвни конкурс за попуњавање радног места намештеника са статусом инвалида под општим условима

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места намештеника  са статусом инвалида под општим условима

 I Орган у коме се радно место попуњава :

Општинска управа општине Ћуприја

35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

Опширније ..

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ћуприја

Председник општине ЋУПРИЈА је дана 10.06.2021. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

и расписао

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

Овa Oдлукa je објављена на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли општинске управе ЋУПРИЈА и на веб презентацији општине ЋУПРИЈА, с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Оглас

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

На основу чл. 16 и 16 а Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене и другим површинама („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15, 9/15, 3/17 и 8/17), у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 11/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене, дана 03.06.2021. године, р а с п и с у ј е

О Г Л А С
o спровођењу поступка јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица, да учествују у поступку јавног надметања за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, на површинама јавне намене на територији општине Ћуприја.

Оглас
ОБРАЗАЦ БР.1-физичка лица
ОБРАЗАЦ БР.2-правна лица

Расписан конкурс за књижевну награду „Матићев шал“

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје расписала је конкурс за доделу традиционалне књижевне награде „Матићев шал“ за 2021. годину.

Право учешћа имају млади песници старости до 27 година са својом првом књигом песама која је објављена (или ће да буде објављена) између првог септембра прошле и 31. августа ове године, до када ће конкурс да буде отворен.

Иначе, како би ушли у избор за „Матићев шал“, млади песници треба по пет примерака књиге којом конкуришу да пошаљу на адресу Народне библиотеке „Душан Матић“: Милице Ценић 15, 35 230 Ћуприја.

Обавештење о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја могу остварити право на подстицаје за подизање производних засада, који обухватају подршку програмима,

Опширније ..