Конкурси

Јавни конкурс за учешће општине Ћуприја у финансирању, односно суфинансирању програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја

Расписује се конкурс за доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за 2023. годину предвиђених у Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2023. годину у износу од 5.000.000,oo динара.

Опширније ..

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Опширније ..

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ћуприја за 2024. годину

Јавни позив
За остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Ћуприја
за 2024. годину

Опширније ..

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места службеника са статусом инвалидитета под општим условима

Орган у коме се радно место попуњава :
Општинска управа општине Ћуприја
35230 Ћуприја, ул.13. октобра број 7

Радно место које се попуњава-утврђено је чланом 23. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Ћуприја, Правобранилаштву општине Ћуприја, Служби буџетске инспекције општине Ћуприја и Интерне ревизије општине Ћуприја:
У Одељењу за финансије- Одсек трезора: Радно место:„Послови обрачуна плата, накнада и других примања запослених“

Jавни конкурс

Јaвни конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Ћуприја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

авни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2023. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину („Службени гласник Општине Ћуприја“, бр. 39/2022)

Опширније ..

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Општина Ћуприја расписала је конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године основних и интегрисаних академских студија који су уписали студијски програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Интегралну верзију конкурса и потребну документацију за пријаву на конкурс, наћи ћете у прилозима.

konkurs talentovani studenti 202223

UTF-8“Пријава -_

konkurs talentovani studenti 202223 UTF-8“ИЗЈАВА_о_с

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја за 2022.годину

Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са одредбама Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/2006) и које испуњавају услове предвиђене чланом 2. став 2 Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, бр. 26/2014 и 27/2017).

Опширније ..