Пријавите власнике непокретности који не плаћају порез на имовину

Плаћање пореза на имовину је законска обавеза свих власника непокретности, коју поједини избегавају. Порез на имовину је важан извор прихода буџета општине Ћуприја. Неплаћање пореза није само кршење закона већ директно утиче на висину инвестиција којима се повећава квалитет живота свих грађана Ћуприје. Укључите се активно у решавање овог проблема тако што ћете, уколико знате неког ко поседује непокретност а није задужен или је неадекватно задужен порезом на имовину, сигнализирати анонимно или уз идентификацију.

Пријаву подносим као
AнонимноФизичко лице

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (није неопходно попунити уколико пријаву подносите анонимно)
ПРЕДМЕТ ПРИЈАВЕ: