Група за комуналне делатности, извршење, уклањање објеката или дела објеката