Kонтакт

Општинa Ћуприја

13. Октобар 7
35230 Ћуприја, Србија
Телефони: +381 35 8470 248,
+381 35 8470 631
Факс: +381 35 8476 530
Е-маил: info@cuprija.rs

Радно време: Радним данима 07:30 – 15:30

јединствени број

Назив КЈС

Место КЈС

Матични број КЈС

ПИБ КЈС

04764 Општинска управа Ћуприја 07183968 101375417
09698 Скупштина општине Ћуприја 07183968 101375417
80297 Председник општине Ћуприја 07183968 101375417
90271 Општина Ћуприја- Општинско веће Ћуприја 07183968 101375417
91603 Општинско правобранилаштво Ћуприја Ћуприја 07183968 101375417
 

Пишите нам ..


Лице одговорно за одржавање веб презентације Општине Ћуприја је Маја Велимировић.
Контакт: admin@cuprija.rs