Пословни савет

Пословни савет општине Ћуприја

Овде можете преузети сва документа која су битна за рад Пословног савета општине Ћуприја.

Пословник о раду Пословног савета
Списак чланова Пословног савета
Записник са I конститутивне седнице Пословног савета општине Ћуприја – 07.11.2018.