Обједињена процедура

Упутство о начину приступа ка обједињеној процедури и увида у статус конкретног захтева

 

Поштовани подносиоци захтева,

Статус Вашег предмета увек можете проверити на сајту Система за електронско подношење пријава, у одељку “Објаве“, где се у падајућем менију одабере опција „Централна евиденција обједињених процедура“, у којој је потребно унети податке предмета и у сваком тренутку можете бити у току који је статус Вашег захтева.

Уколико желите, можете се и регистровати на сајту Централне евиденције обједињених процедура: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/. За креирање корисничког налога потребно је да унесете тачне личне податке. Након креирања корисничког налога, путем електронске поште добићете инструкције за пријављивање.

Када се први пут пријавите на систем Агенције за привредне регистре, користећи новокреирани кориснички профил, моћи ћете да користите електронске услуге које нуди Агенција, за које није потребна посебна дозвола, као и да затражите приступ електронским услугама за које је потребна посебна дозвола.

Значи, за добијање приступа електронским услугама за које је потребна посебна дозвола, уз захтев за приступ морате да приложите и Ваш квалификовани дигитални сертификат, односно електронски потпис који можете бесплатно прибавити од МУП-а Србије.
За све додатне информације или могуће нејасноће, можете се обратити Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине.

Обавештење о начину добијања информација о важећој планској документацији (ПУП/ГУП) општине Ћуприја

Увид у планску документацију за територију општине Ћуприја могуће је извршити непосредним преузимањем планске документације са web странице општине Ћуприја директно на: https://cuprija.rs/sr/dokumenta-kategorija/urbanisticki-planovi/ .

Поред тога, све информације везане за планску документацију могуће је добити у Одељењу за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 08.00-15.00 часова, или позивом на телефон 035/8475-729 и 035/8470-568.