Закључци и препоруке Штаба за ванредне ситуације – 19.03.2020.

Општински штаб за ванредне ситуације у наставку I ванредне седнице, одржане дана 19.03.2020. године донео је следеће закључке:

Закључак 1
Закључак 2