Захтев за добијање сагласности

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима оглашава се Захтев за добијање сагласности.

Захтев