Захтев за одобрење кретања пољопривредницима од 20 до 05 сати

Из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за заштиту биља, стигло је саопштење следеће садржине:

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите од мраза, током периода забране кретање (20:00-05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) дужан je да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља путем електронског захтева који је доступан на интернет адреси http://agromere.registar-uzb.rs/, односно за пољопривредне произвођаче са територије Поморавског округа у ту сврху на располагању је и телефон: 064/88-18-486.

У пријави je потребно навести име и презиме лица, број личне карте и адресу са које ће се кретати у периоду од 20:00 до 05:00 часова, број пољопривредног газдинства (БПГ), локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20:00 до 05:00 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова, закључује се у саопштењу Министарства пољопривреде.