Измена уредбе о фискалним погодностима и доношење Уредбе о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица

Изменом уредбе о фискалним погодностима, прецизирано је да је за април и мај потребно најмање 15 радних дана прекида рада запослених како би велико правно лице добило директно давање. Прецизирано је и да се и директна давања са наменских рачуна морају преусмерити на рачуне запослених најкасније до 15. августа 2020.

На 247.седници Владе, донета је и Уредба о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица на 60 дана, након завршетка ванредног стања, a ради стицања права на ослобађање од пореза на доходак грађана за новозапосленог, тако да послодавци имају додатни рок да запосле своје “сталне“ паушалце.