КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

На основу члана 15. Одлуке о стипендирању ученика и студената са пребивалиштем на територији општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ број 19/2023) и чл.60. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/2019), Председник општине Ћуприја, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Члан 1.
Општина Ћуприја расписује конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године студија првог степена (основне академске, основне струковне студије или специјалистичке струковне) и студија другог степена (мастер академске студије, мастер струковне или специјалистичке академске студије), који имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Члан 2.
Право на стипендију остварују студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и који имају пребивалиште на територији општине Ћуприја.
Корисник стипендије из републичког буџета не може остварити право на студентску стипендију која се финансира из буџета општине Ћуприја.

Конкурс