КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

Општина Ћуприја расписала је конкурс за доделу стипендија изузетно талентованим студентима од друге до завршне године основних и интегрисаних академских студија који су уписали студијски програм у трајању од најмање осам семестара/240 ЕСПБ и имају успех са најнижом просечном оценом 9,00 током свих година студија, уз услов да нису обновили ниједну годину током студија.

Интегралну верзију конкурса и потребну документацију за пријаву на конкурс, наћи ћете у прилозима.

konkurs talentovani studenti 202223

UTF-8“Пријава -_

konkurs talentovani studenti 202223 UTF-8“ИЗЈАВА_о_с