КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

На основу члана 15. Одлуке о стипендирању ученика и студената са пребивалиштем на територији општине Ћуприја („Слгласник општине Ћуприја“ број 19/2023) и чл.60. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/2019), Председник општине Ћуприја, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Члан 1.
Општина Ћуприја расписује конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа са седиштем на територији општине Ћуприја који се школују за занимања која су дефицитарна на основу информација релеватних институција и организација.

Члан 2.
Општина Ћуприја ће доделити стипендије ученицима средњих школа који се школују за следећа дефицитарна занимања:
– Бравар-заваривач
– Индустријски механичар
– Оператер за израду намештаја
– Столар

Прaво на стипендију имају ученици од прве до завршне године средњих школа дефицитарних занимања, чије је оснивач Република Србија и који имају пребивалиште на територији општине Ћуприја, без обзира на просек оцена.

Конкурс