КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

На основу члана 15.Одлуке о стипендирању ученика и студената са пребивалиштем на територији општине Ћуприја („Слгласник општине Ћуприја“ број 19/2023) и чл.60. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр.30/2019), Председник општине Ћуприја, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА И СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ШКОЛСКУ 2024/25.ГОДИНУ

I УСЛОВИ КОНКУРСА

Члан 1.
Општина Ћуприја расписује конкурс за доделу стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа као и студентима са инвалидитетом високошколских установа који имају пребивалиште на територији општине Ћуприја.

Члан 2.
Прaво на стипендију могу остварити ученици са инвалидитетом средњих школа од прве до завршне године односно студенти са инвалидитетом од прве до завршне године студија првог степена (основне академске, основне струковне студије или специјалистичке струковне), студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне или специјалистичке академске) који током школовања нису обновили ниједну годину.

Члан 3.
Право на стипендију остварују редовни или ванредни ученици са инвалидитетом средњих школа и редовни или ванредни студенти са инвалидитетом високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, без обзира на просек оцена.
Корисник стипендије из републичког буџета не може остварити право на ученичку /студентску стипендију која се финансира из буџета општине Ћуприја.

Конкурс