Конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине Ћуприја

На основу члана 2. Одлуке о изради симбола општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 21/2022), Комисија за спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја на седници одржаној дана 14.09.2022. године расписује

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Право учешћа на конкурсу имају уметници и дизајнери, држављани Републике Србије, а који нису чланови Комисијe за спровођење поступка избора симбола општине Ћуприја ( у даљем тексту Комисија), као ни лица која је комисија ангажовала у свом раду.

Предлог идејног решења идејног решења грба и заставе општине Ћуприја мора бити у складу са основним принципима и правилима савремене хералдике, садржати као обавезне елементе садржаје одређене чланом 7. Статута општине Ћуприја

Конкурс
Изјава о ауторству