Контакт – жалбе у вези са извођењем грађевинских радова на реконструкцији објекта основног образовања школе 13. октобар и доградње котларнице у Ћуприји

Контакт лице грађанима који могу да поднесу жалбеу вези извођења грађевинских радова на реконструкцији објекта основног образовања школе 13. октобар и доградње котларнице у Ћуприји.

Гордана Булат-Стошић

Општинска управа општине Ћуприја
Ул. 13.октобра 7, 35230 Ћуприја
тел. 035/8150 914
gordana.bulatstosic@cuprija.ls.gov.rs