ЛИСТУ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИМА СУ РЕШЕЊЕМ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ