Обавештење Општинске управе

У складу са Закључком Владе РС 05 број: 53-2561/2020 од 16.03.2020. године:
ОБУСТАВЉА СЕ рад са странкама на шалтерима Општинске управе општине Ћуприја.
Наставак обављања послова је могућ писаном поштом, телефоном или мејловима.

Адреса Општинске управе је: ул. 13.октобра бр. 7, 35230 Ћуприја
Телефони су: 035/8470-248, 035/8470-631, 035/8476-538; 035/815-0908

Мејлови су: info@cuprija.rs, mirjana.savic@cuprija.rs, ljiljana.radosavljevic@cuprija.rs

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Ово Обавештање објавити на званичној интернет страници општине Ћуприја.

МОЛИМО ГРАЂАНЕ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Далиборка Ковачевић-Илић