Обавештење о бесплатној агрохемијској анализи

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства, да до краја 2021. године могу искористити своје право на бесплатну агрохемијску анализу земљишта.
Агрохемијска анализа земљишта се може вршити на катастарским парцелама које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава.
Заинтересовани пољопривредни произвођачи са територије општине Ћуприја се могу обратити Пољопривредној саветодавној и стручној служби у Јагодини, која је надлежна за анализу земљишта, за Поморавски округ, на телефон 035/8 221 931.