Обавештење о издатом Решењу интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада – регранулације пластичног отпада, оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу интегралне дозволе за третман и складиштење неопасног пластичног отпада –регранулација пластичног отпада

оператеру ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO. ЋУПРИЈА на К.П.. 4940 КО ЋУПРИЈА, ул.Кнеза Милоша бб..

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, ул. „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

Одсек за урбанизам и
заштиту животне средине
Љиљана Богосављевић дипл.биол.