Обавештење о доношењу Решења о измени и допуни дозволе за управљање неопасним отпадом оператера “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO“ ЋУПРИЈА, Улица kнеза Милоша бр.175А, к.п. 4940, КО ЋУПРИЈА

Општинска управа Општине Ћуприја, Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и заштите животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (“Службенигласник Републике Србије“ број 36/2009,  88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издатом Решењу о измени и допуни дозволе за управљање неопасним отпадом оператера ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO“ ЋУПРИЈА, Улица kнеза Милоша бр.175А,  на к.п. 4940, КО  ЋУПРИЈА

Управљање неопасним отпадом, вршиће се под контролом оператера “ZHONG QIAO NENGYUAN KEJI DOO“ ЋУПРИЈА од тренутка преузимања отпада кроз следеће технолошке операције:

  1. Пријем и складиштење отпадног материјала;
  2. Млевење;
  3. Сепарација отпадног материјала према специфичној тежини;
  4. Трибо-електростатичка сепарација;
  5. Екструдирање и добијање регранулата;
  6. Складиштење и отпрема готовог производа;
  7. Формирање документације из области управљања отпадом.

Увид у издато Решење може се извршити у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине, Улица „13 октобар“ бр.7, у дворишту Општинске управе Ћуприја од 11 до 14 часова.

 

Одсек за урбанизам и заштиту животне средине

                                                                                  Љиљана Богосављевић дипл.биол.