ОБАВЕШТЕЊЕ о обнови података и статусних података у Регистру пољопривредних газдинстава

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, да се у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гл. РС“, бр.17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др закон, 102/2018 и 6/19),
у 2020. години неће вршити обнова регистрације у периоду од 01. марта до 30. априла, већ обнова података који се односе на земљишни фонд, основ коришћења земљишта или сточни фонд, као и статусних података који се односе на промену носиоца породичног пољопривредног газдинства, број чланова породичног пољопривредног газдинства пребивалиште носиоца породичног пољопривредног газдинства, број посебног – наменског рачуна, односно име пословне банке код које се води рачун, статус правног лица, односно предузетника и овлашћеног лица у правном лицу, седиште, односно пребивалиште и делатности у Агенцији за привредне регистре, током целе године, у року од 30 дана од дана настанка промене, тако да се регистрована пољопривредна газдинства већ сада могу обраћати Управи за трезор, уколико имају било какве промене података, тј. промене статусних података, а које се односе на упис у Регистар пољопривредних газдинстава, како би задржали статус активног газдинства и остварили право на субвенције.