Обавештење

Република Србија
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за друштвене делатности,
привреду и локални економски развој
Одсек за локални економски развој
Број: 001408296 2024
Дана: 19.04.2024. године
Улица: 13.октобра број 7
Ћуприја

ОБАВЕШТЕЊЕ

Овим путем, а на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129-07, 83/2014-други закон 101/2016-други закон и 47/2018) члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл.гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) објављује се Захтев за добијање сагласности број: 1477-1 од 16.04.2024.године на Одлуку о измени и допуни Ценовника број: 5275 од 15.09.2016.године ЈКП „Равно 2014“ Ћуприја број: 1476 од 16.04.2024.године са образложењем.

Захтев за добијање сагласности Ценовник