Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ћуприја

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступкудавања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и члана 1 Одлуке о одређивањунадлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државнојсвојини («Службени лист општине ЋУПРИЈА» број 35), Председник општине ЋУПРИЈА је дана17.02.2021. године, донео

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈА

и расписује

О Г Л А С   ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЋУПРИЈA

Оглас можете преузети овде.