ОДЛУКА О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014- др закон и 101/2016 – други закон.), члана 60. Статута општине Ћуприја (“Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и  23/13), члана 29. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима у општини Ћуприја за 2021. годину („Службени гласник општине Ћуприја“ број 25/21), а након спроведеног Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и становима, број: 452-8 који је објављен 24.09.2021.године, председник Општине Ћуприја, дана 12.11.2021. године, донео је

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА КОЈИМА СУ ДОДЕЉЕНА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА

 

Одлуку можете да преузмете помоћу следеће везе: odluka o izboru krajnjih korisnika