ОДРЖАНА 13. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

Прва тачка 13. заседања општинске владе била је посвећена организацији јавног градског и приградског превоза на територији општине. Како ускоро истиче уговор са актуелним концесионаром покренута је иницијатива расписивања новог јавног позива о концесији. Настављено је одлукама везанима за активност градског  штаба за ванредне ситуације. Прихваћен је извештај о раду за претходну и усвојен плана рада „штаба“ за ову годину.

Комисија за расподелу средстава за програме удружења предложила је, а општинско веће предлог потврдило одлуком да буџетска средства за пројекте добију следећа удружења:

– МК Удружење „Ајрон бриџ“  –    580.900,00 динара

-КУД“Јовац“   –    503.400,00 динара

-Удруж. гљивара и љубит. Прир. „Горун“ – 394.900,00 динара

-Књиж. клуб“Душан Матић“   – 131.500,00 динара

-Кинолошко друш. „Ада“   –    520.200,00 динара

-Удруж. љубит.  возила“Фића035“   – 90.500,00 динара

-Савез одгајив. голуб. „Морава“   –     200.390.50 динара

-Јовачки извор     –     412.780,00 динара

-Удруж. ратн. ветерана   –   68.950,00 динара

-ОО СУБНОР    –      263.000,00 динара

-Центар за музику   –  60.320,00 динара

-ГКУД „Железничар“ –      946.540,00 динара

Седницу Општинског већа закључили су решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине и разматрање закључака комисије за утврђивање висине накнаде штете због уједа паса луталица.