Одржана 43 седница Општинског већа

Најповољнију понуду за непокретност на КП 2916/1 дала је фирма „Мисид“ ДОО из Београда па је Општинско веће, на својој 43. седници, утврдило предлог и овластило председника општине да потпише уговор о отуђењу. Реч је о некадашњој згради Основне школе „13. октобар“, за коју  је Скупштина покренула поступак отуђења, а фирма „Мисид“ ДОО понудила најбољу цену од 22,5 милиона динара.

Након тога усвојене су измене финансијских планова СРЦ „Ада“ и  МЗ Старо село, као и захтев Општинског правобранилаштва за закључење споразума.