Одржана 72. седница Општинског већа

 

Седницу је отворио предлог одлуке о симболима општине.Одлука утврђује да су симболи општине грб и застава и да њихова садржина треба да одређује историјске  и друге релевантне чињенице везане за општину Ћуприја. Конкурс за израду симбола расписаће стручна комисија која ће дефинисати и опште услове, а аутор изабраног решења биће награђен са сто хиљада динара.

Потраживања  општине Ћуприја према холдинг компанији „Индустрија каблова Јагодина“  са мартом 2019 године износе нешто више од 12 милиона динара. Како је потраживања због приватизације компаније немогуће наплатити закон предвиђа, а Општинско веће је ту законску могућност искористило да се потраживање конвертује у капитал холдинга.

Програм и план енергетске ефикасности за период 2022-2024 усвојен је као законска обавеза, јер“ Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије“ утврђује да су локалне самоуправе обавезне да доносе трогодишње програмске документе и редовне годишње планове. Ову обавезу утврдио је републички енергетски инспектор на ванредној инспекцијској контроли  почетком године. На ову, надовезала се и одлука о избору крајњих корисника којима су додељена бесповратна средства за уградњу соларних панела. Ову субвенцију за 2022 годину добили су:

Рајић Бане-Вирине бб,  Милановић Ненад-Ћуприја, Цара Лазара 55,  Ристић Слободан- Ћуприја, Станоја Томића 16,  Мартиновић Славољуб-Ћуприја, Лоле Рибара 21,  Николић Милорад-Исаково,  Ранђеловић Зоран- Ћуприја, Шумадијска 7,  Тодосијевић Југослав – Ћуприја Др. Воје Суботића 32 ,  Ракић Игор – Ћуприја, Бошка Ђуричића 12,  Живковић Миливоје – Вирине бб,  Банковић Никола – Ћуприја, Ивана Милутиновића 37, Живковић Дане- Вирине бб,  Динић Сима- Батинац бб,  Радисављевић Жељко- Сење, Раваничка 83

Општинско веће је подржало предлог и расписало јавни конкурс за суфинансирање програма удружења. Средства у износу од 2, 1 милион динара, која у претходном кункурсу нису искоришћена, намењена су првенствено  удружењима регистрованим на територији општине, али и регионалним и републичким удружењима чије се активности реализују на територији општине.

Дневни ред седнице закључили  су захтев Спортског савеза општине за прерасподелом средстава одобрених за програм „школски и предшколски спорт“ и анекс Уговора у јавном превозу. Анекс предвиђа усклађивање концесионе накнаде, а разлог је првенствено поскупљење цене енергената. Седницу је затворила, једногласно прихваћена, иницијатива председника општине Ћуприја да ове школске године локална самоуправа финансира набавку уџбеника за ученике првог разреда. Стручне службе општине задужене су да у што краћем року припреме акте како би до почетка школске године сви ђаци прваци добили бесплатне уџбенике.