О Ћуприји

Општина Ћуприја, налази се у средишту Поморавског округа. Површина територије општине Ћуприја износи 287 км2 . Према подацима последњег званичног пописа становништва спроведеног 2011.године, на њеној територији живи 30.645 становника.


Територију општине, утврђену законом чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у њен састав, и то:

1 Батинац
2 Бигреница
3 Старо село
4 Вирине
5 Влашка
6 Добричево
7 Исаково
8 Јовац
9 Дворица
10 Кованица
11 Крушар
12 Мијатовац
13 Остриковац
14 Паљане
15 Иванковац
16 Сење
17 Супска
18  Ћуприја град
19 Ћуприја ван града

Општина Ћуприја има одличан геостратешки положај. Коридор 10 који спаја источну са западном Европом, пресеца територију општине Ћуприја. Повољном положају доприноси и магистрална пруга Суботица – Београд – Ниш, која је међународног карактера и пролази кроз територију саме општине. Удаљеност Ћуприје од Београда износи 147 км, а од Ниша 89 км.