Подстицаји по кошници пчела у 2020.години

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу, на територији општине Ћуприја, и то: правно лица, предузетнике и физичка лица – носиоце комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, да у 2020. години могу остварити право на подстицаје по кошници пчела, на основу ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА („Сл. гласник РС“, бр. 33/2015, 14/2016, 20/2018, 44/2018 – др. закон и 27/2019).
Услов за остваривање права је да регистровано пољопривредно газдинство има најмање 20 а највише 1000 кошница пчела.
Подстицаји се остварују у износу од 800 динара по кошници пчела.

Захтев за остваривање права се подноси од 15. априла до 31. маја текуће године, на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Пчелари ће и ове године за „подстицаје по кошници“ моћи да поднесу захтев електронским путем. Приступ порталу за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs.

За ближе информације обратити се Групи за привреду и пољопривреду Одељења за привреду, друштвене делатности и локални економски развој општине Ћуприја, на телефон 035/8150926.
Бројеви телефона Управе за аграрна плаћања у Београду су 011/30 20 100 и 011/3020 101.

Водич кроз електронско подношење захтева за подстицаје по кошници пчела
Захтев