ПОЗИВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

На основу Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података „Службени гласник РС“, број 87 од 19. јуна 2020.године, чија примена почиње од 01.10. 2020. године,

Позивају се сва физичка и правна лица са територије општине Ћуприја,  која се баве пружањем услуга смештаја са или без хране, да се региструју, или категоризују у јединици Локалне самоуправе , Одељење за друштвене делатности, привреду и локални економски развој.

За више информација посетите сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација.