Предлог листе вредновања и рангирања Комисије за избор програма од јавног интереса

На основу члана 9 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ 16/2018) и члана 13 Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Ћуприја за програме удружења („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 6/18),

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

објављује предлог Листе вредновања и рангирања.

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА УДРУЖЕЊИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ