Решење о образовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката