Следи појачана контрола коришћења површина јавне намене

Из Одсека за инспекцијске послове обавештавају грађане да ће од 27. септембра инспекцијски надзор да буде појачан и усмерен пре свега на контролу непрописног коришћења површина јавне намене за кретање, паркирање и заустављање моторних возила.

Обавештење преносимо у целини:

Почевши од 27. 9. 2021. године биће појачана контрола паркирања на површинама јавне намене, па Вас у циљу превентивног деловања, обавештавамо да је на површинама јавне намене (тргови, тротоари и јавне зелене површине) забрањено кретање, заустављање и паркирање возила.

За ове радње одговорно је лице које је радњу извршило, односно власник возила, ако лице које је радњу извршило није затечено у вршењу радње. ( члан 152. став 3. и члан 168. став 2. Одлуке о комуналним делатностима („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/18)

За ову врсту прекршаја прописане су новчане казне ( члан 202. и члан 204. Одлуке о комуналним делатностима („Сл.гласник општине Ћуприја“, бр.14/18)) у фиксном износу.

У случају да учинилац прекршаја није затечен на лицу места, прекршајни налог биће достављен власнику возила путем поште у складу са чланом 75. Закона о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018).