Упис у вртић

Конкурс за пријем деце за целодневни боравак и припреми предшколски програм за раду 2020/2021 годину бићу расписан у току месеца маја 2020.године

Законски заступници могу поднети пријаве електронским путем преко Портала еУправа – „е-вртић“.

Законски заступници могу пријаве поднети лично и непосредно након укидања ванредног стања, јер ће конкурс бити продужен.

Е-маил адресе за доставу додатне документације су: ivana.petrovic@decjaradost.cuprija.edu.rs, danijela@decjaradost.cuprija.edu.rs

Контакт особе из предшколске установе за рад са странкама/родитељима су Ивана Петровић-Љубичановић и Данијела Јевремовић.

Контакт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја:

035/8472-163,

direktor@decjaradost.cuprija.edu.rs
aleksandar.stojanovic@decjaradost.cuprija.edu.rs

сајт предшколске установе „Дечја радост“ Ћуприја