Јавна набавка мале вредности – пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане