Јавна расправа о предлогу програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планом

У поступку припреме Предлога Програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планом за период 2022 -2024. (у даљем тексту: Предлог Програма) Општинска управа општине Ћуприја спроводи јавну расправу.
Јавна расправа о Предлогу Програма спровешће се у периоду од 15. до 27. децембра 2021. године. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, академске заједнице, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране.
Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Општини Ћуприја путем електронске поште на e-mail: info@cuprija.rs и kler@cuprija.rs са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Програма развоја спорта општине Ћуприја са акционим планомˮ или лично у просторије Одсека за локални економски развој, Канцеларија бр.41, сваког радног дана у наведеном периоду у времену од 09.00 до 15.00.

Програм развоја спорта 2022-2024 са акционим планом